مدیریت استراتژیک

جلسه چهارم: مأموریت سازمان


                                   چار چوب جامع تدوین استراتژی


مرحله شروع

تعیین ماموریت و تهیه بیانه ماموریت سازمان

مرحله ورودی

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

مرحله تطبیق یا مقایسه

ماتریس سوات (SWOT)

ماتریس داخلی و خارجی (IE)

مرحله تصمیم گیری

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)


   اولین مرحله تدوین استراتژِی، نوشتن بیانه ماموریت سازمان است. که در این جلسه با ارائه خانم میرقاسمی در گروه یک و خانم کیخسروی در گروه دوم درباره ماموریت سازمان شروع شد. و در ادامه با بررسی ماموریت شرکت های ایران خودرو، زامیاد، و بانک پارسیان جلسه به پایان رسید.

مطالب ذیل بر گرفته از اسلاید های دانشجو محترم خانم میرقاسمی است.


ماموریت سازمان

             فعالیت سازمان

              شغل سازمان

              هدف سازمان

              علت وجودی سازمان

جمله يا عبارتی که بدان وسیله مقصود یک سازمان از سازمان مشابه متمایز شود

 

ویژگیهای ماموریت سازمان

    1-سازمان را آنگونه که هست معرفی نماید

    2-به اندازه کافی محدود وسیع و گسترده باشد

    3-سازمان را از سایر سازمانها متمایز نماید

    4-چارچوبی برای ارزیابی فعالیتهای کنونی و آینده باشد

    5-واضح و آشکار و قابل درک برای تمام افراد سازمان باشد

 

تفاوت ماموریت سازمان با چشم انداز سازمان

    ماموريت سازمان          ما به چه کاری مشغولیم؟

 چشم اندازهای سازمان          ما میخواهیم چه بشویم؟

 

ماهیت ماموریت سازمان

-بیان نگرش:

  1-ماموریت شرکت به شیوه ای بیان شود تا نسلهای آینده با تکیه بر خلاقیت های مدیریت انواع هدف ها و استراتژی های بلندمدت  و امکان پذیر را مورد توجه قرار دهند.

  2-از عباراتی استفاده شود که دربرگیرنده دیدگاهها و نیازهای مختلف گروه های ذی نفع سازمان باشد.

-به هم نزدیک کردن دیدگاه های مخالف:

-توجه به مشتری:

    هدف شناسایی نیاز مشتری و تولید و عرضه در جهت رفع این نیاز است.

   مثال:شركت نفت اكسان و شركت يونيون پاسیفیک

 -اعلان سیاست اجتماعی:

    این عبارت دربرگیرنده فلسفه و شیوه اندیشه بالاترین سطوح سازمان است.


اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان

1-مشتریان

2-محصولات یا خدمات

3-بازارها

4-فن آوری

5-توجه به بقا رشد و سودآوری

6-فلسفه

7-ویژگی ممتاز (مزیت رقابتی)

8-توجه به تصور مردم (سیاست اجتماعی)

9-توجه به کارکنان

                            ارزیابی ماموریت شرکت ایران خودرو و زامیاد


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 11:54  توسط علیرضا سلیمی  | 

جلسه سوم: استراتژی ها در عمل یا انواع استراتژی

انواع استراتژی

تقسیم بندی انواع استراتژی  بر حسب سطوح سازمان:

1- استراتژی های سطح سازمان

2- استراتژی های سطح کسب و کار

3- استراتژی های سطح وظیفه ای

مثال زامیاد


تقسیم بندی انواع استراتژی بر حسب ماتریس سوات (SOWT):

1- استراتژی های تهاجمی (SO) ( Strength, Opportunity )

2- استراتژی های محافظه کارانه (WO) ( Weakness, Opportunity )

3- استراتژی های رقابتی (ST) ( Strength, Threat )

4- استراتژی های تدافعی (WT) ( Weakness, Threat )


تقسیم بندی انواع استراتژی توسط دیوید:

1- استراتژی های یکپارچگی

2- استراتژی های متمرکز

3- استراتژی های تنوع

4- استراتژی های تدافعی

5-استراتژی های عمومی مایکل پورتر


تقسیم بندی انواع استراتژی توسط دیوید:

1- استراتژی های یکپارچگی

در این استراتژی ها شرکت می کوشد توزیع کنندگان، عرضه کنندگان مواد اولیه و شرکت های رقیب را تحت کنترل خود در آورند.


-یکپارچگی عمودی به بالا

بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر سیستم توزیع یا خرده فروشی ها


-یکپارچگی عمودی به پایین

به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر عرضه کنندگان مواد اولیه


-یکپارچگی افقی

به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر شرکت های رقیب


2- استراتژی های متمرکز

تلاش های متمرکز و فشرده ای نیاز دارند تا شرکت بتواند بدان وسیله محصولات خود را از نظر رقابتی بهبود بخشد


-رسوخ در بازار

بالا بردن سهم بازار برای محصولات یا خدمات کنونی از مجرای افزایش تلاش هایی که در زمینه بازاریابی انجام می شود

مثال: افزایش تعداد فروشندگان، افزایش هزینه های تبلیغاتی، ترویج گسترده برای افزایش فروش، تقویت روابط عمومی و تبلیغات.


-توسعه بازار

عرضه محصولات و خدمات کنونی به مناطق جغرافیایی جدید.


-توسعه محصول

بالا بردن فروش از طریق بهبود بخشیدن به محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید آن محصولات و خدمات.


3- استراتژی های تنوع

متنوع ساختن فعالیت ها و ایجاد واحد های کسب و کار جدید


-تنوع همگون

محصولات و خدماتی جدید ولی مرتبط بر محصولات و خدمات خود بیفزاید.


-تنوع افقی

محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط، بر محصولات و خدمات خود می افزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه می کند.

مثال: شرکت پپسی وارد بازار بطری آب شده


-تنوع ناهمگون

محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط، بر محصولات و خدمات  اصلی خود به بازار عرضه می کند.


4- استراتژی های تدافعی

کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.


-مشارکت

دو یا چند شرکت، یک شرکت تضامنی موقت تشکیل می دهند و از فرصت پیش آمده بهره برداری می نمایند.


-کاهش

با گروه بندی جدید در دارایی ها و هزینه ها سیر نزولی فروش و سود را معکوس نماید. هدف از این استراتژی این است که سازمان در زمینه تخصصی وضع خود را مستحکم نماید. مثال: فروش زمین های شرکت، کاهش کارکنان، تعطیلی واحد های کسب و کار قدیمی و منسوخ

 

-واگذاری

فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان. اغلب، شرکت بخشی از واحد های خود را می فروشد تا برای سرمایه گذاری خاص یا خرید شرکت های دیگر تامین سرمایه نماید.


-انحلال

فروش تمام دارایی ها به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند.


-ترکیب

دو یا چند استراتژی را به صورت همزمان در هم ترکیب نمایند.  بعلت منابع محدود احتمال موفقیت

در این نوع استراتژی کم است.


5-استراتژی های عمومی مایکل پورتر

استراتژی ها کسب و کار می تواند رقابتی (مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت) باشد و نشان دهد که یک شرکت چه طور باید در یک صنعت خاص رقابت کند.


-رهبری هزینه ها

توانایی یک شرکت یا واحد تجاری در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول، با هزینه کمتر یا کاراتر از رقبایش.


-تمایز محصولات و خدمات

توانایی ارایه ارزشی منحصر به فرد و برتر به خریدار از حیث کیفیت، ویژگی های خاص یا خدمات پس از فروش

 

-تمرکز

تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان

مایکل پورتر

-استراتژی

لینک دانلود مقاله  What is Strategy - Michael E. Porter

http://www.box.net/shared/buvejtn1ke

-مزیت رقابتی
-استراتژی های عمومی یا رقابتی
-پنج نیروی رقابتی شکل دهنده استراتژی
لینک دانلود مقاله  The Five Competitive Forces That Shape Strategy - Michael E. Porter
http://www.box.net/shared/hi89a36z2m
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 14:42  توسط علیرضا سلیمی  | 

جلسه اول و دوم: ماهیت مدیریت استراتژیک


تعریف مدیریت استراتژیک

-هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت یابد (دیوید).

-کار اصلی مدیریت استراتژیک این است که از زاویه ماموریت شرکت به سازمان نگاه کند (دارکر).

-مجموعه تصمیماتی و اقدامات مدیریتی که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می کند (ویلن و هانگر، 2009).

عملکرد شرکت: ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری این موضوع که شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است.


مراحل مدیریت استراتژیک

1- تدوین یا طراحی استراتژی

2- اجرای استراتژی

3- ارزیابی استراتژی


تعاریف اصطلاحات کلیدی مدیریت استراتژیک

-استراتژیست ها: افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشند.

-بیانه های ماموریت:  سندی است که یک سازمان را از سایر سازمان های مشابه متمایز می نماید. ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت، از نظر محصول و بازارمی شود. در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش از روی همه استراتژیست ها وجود دارد، مطرح می شود، یعنی: «ما به چه کاری مشغول هستیم؟» یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویت های سازمان است.

-فرصت ها و تهدیدات خارجی: رویداد ها و روند های که می توانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برساند. فرصت ها و تهدید ها به میزان زیادی خارج از کنترل یک سازمان است، از این رو از واژه خارجی استفاده می کنند.

-نقاط قوت و ضعف داخلی:  در زمره فعالیت های قابل کنترل سازمان قرار می گیرند که سازمان آن ها را به شیوه ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهد.

-هدف های بلندمدت: به صورت نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورند، تعریف می کرد. مقصود از دوره بلندمدت، دوره ای است که بیش از یک سال است.

-استراتژی ها:  ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلندمدت خود دست یابد. 13 نوع استراتژِی اصلی و 3 نوع استراتژِی عمومی پورتر.

-هدف های سالانه: هدف های کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدف های بلندمدت باید به آنها دست یابد.

-سیاست ها:  ابزاری هستند که بدان وسیله می توان به هدف های سالانه دست یافت. مقصود از سیاست ها، رهنمودها، مقررات و رویه های است که شرکت برای دستیابی به هدف های اعلان شده رعایت می کند.


الگوهای مدیریت استراتژیک

1- الگوی مدیریت استراتژیک دیوید
2- الگوی مدیریت استراتژیک ویلن و هانگر+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389ساعت 2:45  توسط علیرضا سلیمی  |